Sikkerhetsseminaret
2018

5.- 6. september

Sikkerhets-
seminaret 2018

5.- 6. september

Sikkerhetsseminaret 2018:
FØR OG ETTER REGIONALT NIVÅ

Med temaet "Før og etter regionalt nivå" ønsker vi i år å se nærmere på forløpet til pasienter som til slutt må tas inn på regionalt nivå i sikkerhetspsykiatrien, og se hva som skjer med pasientene etter utskrivelse. Det vil legges vekt på sykdomsutvikling, veien «inn» i sikkerhetspsykiatrien, behandling og pasientflyt.

Velkommen til årets sikkerhetseminar!