Sikkerhetsseminaret

4. og 5. September 2019

Sikkerhets-
seminaret

4. og 5. September 2019

Arrangør

Ved spørsmål, kontakt:

Sykehuset Telemark HF arrangerer Sikkerhetsseminaret 2019. Psykiatrisk Sykehusavdeling gjennomfører det praktiske. Sikkerhetsseminaret holdes i Ibsenhuset, Skien.

Sikkerhetsseminaret er en årlig tradisjon hvor hovedfokus er å belyse fagfeltet sikkerhets-fengsels og rettspsykiatri. Årets seminar har tittelen «Endringer i Sikkerhetspsykiatrien». Vi har samlet flere av landets fremste fagpersoner for å belyse utfordringene vi står overfor. Vi ser at flere blir dømt til behandling samtidig som det er begrensede ressurser og prioriteringer i kommuner, helseforetak og i kriminalomsorgen. Dette utfordringsbildet ønsker vi å belyse gjennom Sikkerhetsseminaret 2019.
Velkommen til to inspirerende dager med faglig påfyll og nettverksbygging.